Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019

 Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019