Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ajdovščina določa Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 74/2017, 80/2019). 

Nadomestilo se plačuje od površine zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. 

Zavezanci so dolžni sporočiti pristojnemu organu občinske uprave vse spremembe, ki vplivajo na višino nadomestila, najkasneje v 30 dneh od nastanka spremembe.  Sankcije za takšne primere določa 18. člen odloka. 

To področje dela ureja Oddelek za prostor

Vloge: 

Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča (objekti)

Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljšča (zemljišča)

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča (objekti)

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča 

ODDAJTE E-VLOGO: 

- preko portala eUprava: Vloga za spremembo lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere NUSZ 

- preko portala SPOT: Vloga za spremembo lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere NUSZ