Poročilo s posvetovanja o Krajinski zasnovi in Strokovni podlagi za razvoj poselitve - območje Doline

datum: 26.06.2023
kategorija: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta

To Poročilo opisuje potek in rezultate razprav posvetovanja za območje Doline, ki je 17. 4. 2023 potekalo v dvorani KS Cesta in je zajemalo naslednje krajevne skupnosti: KS Budanje, KS Dolga Poljana, KS Lokavec, KS Stomaž, KS Ustje, KS Velike Žablje, KS Vipavski Križ, KS Cesta, KS Male Žablje, KS Plače, KS Žapuže, KS Batuje, KS Dobravlje, KS Črniče - Ravne, KS Gojače - Malovše, KS Kamnje - Potoče, KS Selo, KS Skrilje in KS Vrtovin.