Predhodna faza SD-2 OPPN Ribnik SB II

15.11.2023

PRIPRAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II

S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II. 

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev OPPN Ribnik SB II

Občina Ajdovščina pričenja s pripravo sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II (Uradni list RS, št. 56/2017, 94/2021). Prostorski načrt se spreminja zaradi potreb investitorjev, ki so se izkazale po uveljavi.

Spremembe in dopolnitve OPPN Ribnik SB II: Opis namere 

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II – javni posvet v zvezi s programom (strokovnimi podlagami) in osnutkom sklepa od 15. 11. do 27. 11. 2023

Občina Ajdovščina je z namenom reševanja stanovanjske problematike, predvsem za mlade družine in starejše, z občinskim podrobnim prostorskim načrtom Ribnik SB II (v nadaljevanju: OPPN) omogočila izgradnjo večstanovanjskih objektov, oskrbovanih stanovanj in novega doma starejših občanov, vključno s pripadajočo komunalno opremo.

Pri projektiranju in gradnji objektov se je izkazala potreba po manjših spremembah in dopolnitvah OPPN kot so: uskladitev kote pritličja oskrbovanih stanovanj ter zagotovitev parkiranja na zunanjih površinah, nadstrešnice nad parkirišči za sončne elektrarne, prostori za otroški vrtec in gostinski lokal, možnost ogrevanja z alternativnimi viri energije, več možnosti pri izboru barv fasad ipd.

Občina Ajdovščina se zaveda kako pomembno je načrtovanje in urejanje prostora za vsakdanje življenje ljudi in delovanje družbe nasploh, od načrtovanja kakovostih domovanj, zagotavljanja dostopnosti do javnih storitev, zagotavljanja ustrezne infrastrukturne opremljenosti ter dostopnosti do javnih zelenih in odprtih površin.

S sodelovanjem zainteresiranih krajanov v začetni fazi želi občina pridobiti dodatna mnenja, pripombe in predloge, ki bodo pripomogli k načrtovanju bolj smiselnih in kakovostnejših rešitev. Tiste, ki se boste vključili v posvetovanja, vabimo, da se z vsebinami seznanite in v razpravah prispevate svoja mnenja ter predloge za oblikovanje dobrih rešitev za celotno skupnost.

Vabljeni k sodelovanju!