Razgrnitev Izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN Ribnik SB II

16.10.2020

Občina Ajdovščina objavlja izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II ter vabi zainteresirano javnost k sodelovanju. Mnenja in predloge je mogoče podati do 2. 11. 2020.

Glavni namen sprememb in dopolnitev OPPN je umestitev doma za starejše osebe. Nov dom se bo nahajal ob obstoječem domu in bo nanj funkcionalno in infrastrukturno vezan.  

Izhodišča za pripravo OPPN bodo razgrnjena do 2. novembra, zainteresirano javnost vabimo k sodelovanju. 

Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN Ribnik SB II 

Osnutek sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev OPPN Ribnik SB II 

Mnenja in predloge lahko posredujete na obcina@ajdovscina.si