DatumNaslov
01.09.2023Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Ajdovščina
31.08.2023Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Batuje
29.08.2023Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe v k. o. Brje
28.08.2023Sklep o popravi pomote v Odločbi o odvzemu statusa javno dobro v k.o. Batuje, objavljene dne 6. 7. 2023
25.08.2023Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina - Stari mlin
18.08.2023Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Dol-Otlica
18.08.2023Odločba o prenehanju statusa javno dobro v k. o. Lokavec
18.08.2023Odločba o prenehanju statusa javno dobro v k. o. Skrilje
07.08.2023Javno zbiranje ponudb za prodajo počitniškega objekta v Termah Čatež
07.08.2023Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina
04.08.2023Javni poziv ponudnikom za izkaz interesa za postavitev novih hitrih in ultra hitrih polnilnih postaj za e-vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti
04.08.2023Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Dol-Otlica
04.08.2023Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Šturje
24.07.2023Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi za namene izvajanja doživetij mlinarske in pekarske tradicije
24.07.2023Namera za sklenitev neposredne pogodbe – najem dela nepremičnine s parc. št. 460/1 (2m2) k.o. Ajdovščina
13.07.2023Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Ajdovščina
13.07.2023Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe - oddaja prostora za namene trgovine v Selu
11.07.2023Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina
06.07.2023Odločba o prenehanju statusa javno dobro v k. o. Lokavec
06.07.2023Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Batuje
<< 123456789 >>