DatumNaslov
13.07.2020Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe (k. o. Lokavec)
10.07.2020Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Brje
10.07.2020Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Ajdovščina
10.07.2020Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine na Tovarniški cesti v Ajdovščini
09.07.2020Odločba o ugotovitvi javnega dobra - ceste v k. o. Lokavec
30.06.2020Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina
18.06.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v neodplačno uporabo (prostor št. 11, na naslovu Goriška cesta 17, Ajdovščina)
18.06.2020Namera za sklenitev neposredne pogodbe o zakupu nepremičnine v k.o. Črniče
15.06.2020Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Ajdovščina
09.06.2020Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Planina
05.06.2020Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Stomaž in k. o. Lokavec
01.06.2020Odločba o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini v k. o. Šturje
01.06.2020Odločba o prenehanju statusa javno dobro na nepremičnini v k. o. Vipavski Križ
25.05.2020Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Vipavski Križ
22.05.2020Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina
15.05.2020Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Vipavski Križ
24.04.2020Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe (k.o. Šturje)
03.04.2020Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Ajdovščina
12.03.2020Odločba o odvzemu javnega dobra v k. o. Ajdovščina
12.03.2020Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe za prostor - garažo bivše vojašnice v Palah
<< 123456789 >>