DatumNaslov
03.04.2020Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Ajdovščina
12.03.2020Odločba o odvzemu javnega dobra v k. o. Ajdovščina
12.03.2020Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe za prostor - garažo bivše vojašnice v Palah
04.03.2020Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi za prostor v Ajdovščini
04.03.2020Namera za sklenitev neposredne pogodbe o zakupu dela nepremičnine v k. o. Gojače
04.03.2020Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe za prostor na naslovu Šmarje 48
04.03.2020Namera za sklenitev neposredne pogodbe o zakupu dela nepremičnine v k.o. Gojače
26.02.2020Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Selo
06.02.2020Odločba o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini v k.o. Ajdovščina
23.01.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v k. o. Ajdovščina
14.01.2020Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Ajdovščina
24.12.2019Odločba o pridobitvi statusa javno dobro za več nepremičnin
06.12.2019Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina
14.11.2019Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Vipavski Križ
12.11.2019Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina
08.11.2019Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina
29.10.2019Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe (k.o. Ajdovščina)
25.10.2019Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe (k.o. Selo)
23.10.2019Javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti Občine Ajdovščina - OC Pod železnico v k. o. Vipavski Križ (št. 1)
23.10.2019Javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti Občine Ajdovščina - OC Pod železnico v k. o. Vipavski Križ (št. 2)
<< 123456789 >>