Javno naročilo Nakup avtomobila za Urad župana

datum: 17.06.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Nakup avtomobila za Urad župana.

Javno naročilo Nakup avtomobila za Urad župana je objavljeno na portalu janih naročil pod zap. št. JN004067/2021-W01, z dne 17. 6. 2021.

Rok za oddajo ponudb je do 28. 6. 2021, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 23. 6. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Obrazci dokumentacije

ESPD