Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo delavniškega inkubatorja v Ajdovščini

datum: 01.06.2021
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo delavniškega inkubatorja v Ajdovščini.

Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo delavniškega inkubatorja v Ajdovščini je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN003581/2021-W01, z dne 1. 6. 2021.

Rok za oddajo ponudbe je do 14. 6. 2021, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijski sistem e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 9. 6. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Projektna naloga

Lokacijska informacija

Izsek plana

Ponudbeni obrazci

ESPD