Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2021

datum: 02.04.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirene ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2021.

Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2021 je objavljeno na portalu javnih naročil, pod zap. št. JN002028/2021-W01, z dne 2. 4. 2021.

Rok za oddajo ponudbe je do 14. 4. 2021, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijski sistem e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 12. 4. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Program vzdrževanja za leto 2021

Zbirni program - pdf

Zbirni program - excel

Cenik po enotah postavk

Obrazci

ESPD