Javno naročilo Most čez Lokavšček - dokončanje

datum: 22.03.2021
kategorija: Javna naročila

naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Most čez Lokavšček - dokončanje.

Javno naročilo Most čez Lokavšček - dokončanje, je objavljeno na portalu javnih naročil, pod št. objave JN001691/2021-W01, z dne 22. 3. 2021.

Rok za oddajo ponudbe je do 14. 4. 2021, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 8. 4. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Popisi

Projekti

Vodilna mapa

Fotografije terena

Obrazci

ESPD