Javno naročilo Ureditev površin za kolesarje v mestu Ajdovščina

datum: 05.03.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Ureditev površin za kolesarje v mestu Ajdovščina.

eko logo

Javno naročilo Ureditev površin za kolesarje v mestu Ajdovščina je objavljeno na portalu javnih naročil, pod št. objave JN001283/2021-B01, z dne 5. 3. 2021.

Noročilo je financirano s strani Ministrstva za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.

Rok za oddajo ponudb je do 8. 4. 2021, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijski sistem e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 29. 3. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Projekti PZI

Popisi

ESPD

Obrazci

Naročnik objavlja popravek popisa v delu Odsek 4 - ZID, objavljen pod št. JN001283/2021-K01, z dne 18. 3. 2021.

Popisi Odsek 4 - ZID

Naročnik objavlja popravek popisov, objavljen pod št. JN001283/2021-K02, z dne 26. 3. 2021.

Popravek popisov

Naročnik objavlja čistopis popravkov popisov, objavljen pod št. JN001283/2021-K03, z dne 29. 3. 2021.

Popravek popisov 29. 3. 2021