Javno naročilo Cestni priključek in obvoznica Selo

datum: 22.10.2019
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za izvebo javnega naročila Cestni priključek in obvoznica Selo.

Javno naročilo cestni priključekin obvoznica Selo je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN007392/2019-W01, z dne 22. 10. 2019.

Rok  za oddajo ponudbe je do 15. 11. 2019, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 11. 11. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Popisi JR, NN, TP

Popisi GO

ESPD

Obrazci Word

Situacija

Prečni profil

Detajl ograje

Detajl ponikovalnice

Naročnik obvešča ponudnike, da je spremenil Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v delu, ki se nanaša na rok izvedbe del po pogodbi, ter posledično zamaknil tudi rok za oddajo in odpiranje ponudb. Ponudbe je zato potrebno oddati do 21. 11. 2019, do 9. ure.

1. Popravek Dokumentacije JN

Naročnik objavlja popravek popisov za JR, NN, TP