Javno naročilo Pokopališče Črniče

datum: 12.09.2019
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Pokopališče Črniče

Javno naročilo Pokopališče Črniče je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN006367/2019-W01, z dne 12. 9. 2019.

Rok za oddajo ponudbe je do 7. 10. 2019, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 30. 9. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Projekti

Popis

ESPD

Obrazci Word

Naročnik objavlja popravljene popise: popravek se nanaša na enoto mere pri postavki c.2.17.

Popravek popisov