Javno naročilo Izdelava strokovne podlage za celovito reševanje poplavne ogroženosti na porečju reke Hubelj

datum: 04.07.2019
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za Izdelavo strokovne podlage za celovito reševanje poplavne ogroženosti na porečju reke Hubelj.

Javno naročilo Izdelava strokovne podlage za celovito reševanje poplavne ogroženosti na porečju reke Hubelj je objavljeno na portalu javnih naročil, pod zap. št. JN004693/2019-W01, z dne 4. 7. 2019.

Rok za oddajo ponudbe je do 25. 7. 2019, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 18. 7. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Projektna naloga

ESPD

Naročnik objavlja popravek Dokumentacije JN

Dokumentacija JN - 16. 7. 2019