Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo, vodovod in ČN

datum: 28.05.2019
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zaiteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo, vodovod in ČN.

Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo, vodovod in ČN je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN003471/2019-W01, z dne 28. 5. 2019.

Rok za oddajo ponudbe je do 17. 6. 2019, do 9. ure, Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 13. 6. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Projektna naloga

Situacija Sklop 1: Naselje Podkraj

Situacija Sklop 2: Naselje Višnje

ESPD

Obrazci Word

Popravek vzorca pogodbe