Izvajanje storitev v zvezi z obratovanjem in izvajanjem drugih del v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini

datum: 20.08.2018
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji javnega naročila za Izvajanje storitev v zvezi z obratovanjem in izvajanjem drugih del v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini

Javno naročilo Izvajanje storitev v zvezi z obratovanjem in izvajanjem drugih del v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini je objavljeno na portalu javnih naročil, pod zap. št. JN005714/2018-W01, z dne 20. 8. 2018.

Rok za oddajo ponudbe je do 31. 8. 2018, do 10. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijskem sistemu e-JN.

Ponudnik lahko z naročnikom komunicira le pisno, preko portala javnih naročil, do 27. 8. 2018, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Informativna zasedenost dvorane

Skica pritličja dvorane

ESPD