Stališča do pripomb javnosti k dopolnjenemu osnutku občinskega prostorskega načrta

datum: 11.06.2015
kategorija: Druge javne objave

V času javne razgrnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina ste imeli občanke in občani ter druga javnost možnost podati pripombe in predloge na pripravljen dokument. Občina je do vseh prejetih pripomb in predlogov zavzela stališča, ki jih objavljamo v nadaljevanju.

Dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina (v nadaljevanju OPN) je bil razgrnjev v prostorih občinske stavbe med 1. septembrom in 3. novembrom 2014. 24. septembra pa je potekala tudi javna obravnava, na kateri so pripravljalec, izdelovalec prostorskega akta in izdelovalec okoljskega poročila podrobneje predstavili OPN in ponudili dodatna pojasnila.

V času javne razgrnitve je bilo podanih 174 pripomb, še 15 pripomb pa je prišlo po zaključku. V pripetem dokumentu so v skrajšani obliki povzete pripombe in predlogi, podana strokovna pojasnila in stališča do pripomb.

Stališča do pripomb javnosti k dopolnjenemu osnutku OPN Občine Ajdovščina 

Sklep o sprejetju stališč in pripomb