Obvestila

Zelena Ajdovščina: Odstranjuje se zgolj stara ali poškodovana drevesa

datum: 13.03.2023
kategorija: Zelena Ajdovščina

Projekt ozelenitve javnih površin v Ajdovščini in njeni okolici ni namenjen odstranitvi ali zamenjavi obstoječih dreves, cilj projekta je ozelenitev mesta z novimi, dodatnimi drevesi in grmovnicami. Spotoma pa se, zaradi starosti ali poškodb, odstranjuje odslužena drevesa.

tSaditvena dela za mestna drevesa se izvajajo v skladu s projektno dokumentacijo, zadnjimi smernicami arboristične stroke, mestne arboristike in v skladu z veljavnimi standardi, pri čemer se upošteva Evropski standard za sajenje dreves. Doslej je zasajenih že preko 380 dreves. Idejna zasnova projekta ozelenitve je za odstranitev  predvidela minimalno število dreves in grmovnic, temu sledijo tudi izvedbeni  projekti.

 

Zamenjava dreves se izvede le takrat, ko je drevo zlomljeno, ima večje poškodbe debla, kot so sončen ožig lubja, slabo stanje drevnine in stagnacija v rasti. Odstranilo se je grmovnice ob objektu C3 ter ob krožišču pri policiji. Od ostarelih brinov bi v primeru pomladitve in reza vej ostala le olesenela debla in veje. Obe območji bosta zasijali v novi zasaditvi. Šest dreves je bilo odstranjenih v Palah, na podlagi mnenja arboristke, ker drevesa niso imela več pogojev za nadaljnjo rast, oziroma so v rasti že stagnirala. Nekaj pred časom poškodovanih dreves se bo na predlog vzdrževalca javnih površin, KSD Ajdovščina, zamenjalo na Ribniku. Pri ostalih zasaditvah pa se izvajalci držijo načela, da se obstoječe drevo ali grm odstrani le, če je poškodovan. Tak tprimer je  na primer ena od polomljenih platan naprej od krožišča. Prav tako se pri zasaditvah sledi pripravljenemu načrtu. Posamične pobude občanov za zamenjavo večjih dreves z manjšimi ali z drugo drevesno vrsto pregleda arboristka, vendar, če je drevo zdravo, se ga ne odstrani.