Obvestila

Zelena Ajdovščina

datum: 06.03.2023
kategorija: Zelena Ajdovščina

Pred kratkim je bila na spletišču Občine Ajdovščina ustvarjen nov razdelek – Zelena Ajdovščina, v katerem bodo odslej zbrani vsi podatki, novosti in fotografije, vezane na ozelenitveni projekt, ki ga Občina Ajdovščina snuje iz donacije Taje in Iva Boscarola. Doslej je bilo posajenih že več kot 240 dreves.

zasaditevObčina Ajdovščina je pred dobrima dvema tednoma pričela s sajenjem dreves. Izvajalec del FLORA SPORT d. o. o. iz Kranja je najprej pričel s pripravljalnimi deli, odstranitvijo dotrajanih delov in poškodovanih dreves. Zasaditev je stekla 16. februarja, doslej je bilo skupno posajenih več kot 240 dreves. Zasaditve potekajo ob Hublju, na Goriški in Vipavski cesti, kjer so predvideni drevoredi, ob vrtcih in šolah pa sadijo tudi sadne vrste. Ozelenila se bodo območja ob nogometnem stadionu, avtobusni postaji ter ob občinski stavbi proti Glasbeni šoli Vinka Vodopivca. Prevladujejo sadike lipovca, divje češnje, navadne breze, rdečega javorja, hruške in javorolistne platane. Sadi se tudi topol, a moška sadika, ki naj ne bi cvetela in s tem povzročala 'snega' v majskem času. Posebna skrb je namenjena tudi medovitim rastlinam.