Obvestila

Ozelenitveni načrti se uresničujejo

datum: 27.10.2022
kategorija: Zelena Ajdovščina

Projekt ozelenitve javnih površin v Ajdovščini in njeni okolici se pričenja uresničevati. V teh dneh po naših krajih potekajo terenski ogledi lokacij, ki jih spremljajo tudi projektanti. V okviru prve faze projekta pa je v teku javno naročilo za izvajalca zasaditev po mestu.

t

Taja in Ivo Boscarol sta v okviru mogočnih pomladnih donacij en milijon evrov namenila ozelenitvi naše občine – ureditvi degradiranih površin, urejanju obstoječih parkov in zelenic ter zasaditvi novih zelenih površin tako po mestu, kot tudi po krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti so bile že pred časom zaprošene za predloge in ideje kako njihove kraje poživiti in olepšati z zasaditvami. V teh dneh tako potekajo terenski ogledi predlaganih lokacij. Ob predstavnikih krajevnih skupnosti in občinske uprave je na terenu tudi krajinarka in projektantka iz biroja Pikaplus, ki bo na podlagi predlogov izdelala idejno zasnovo projektov. Pregledanih je že več kot polovica naših krajevnih skupnosti, ki imajo različne želje in potrebe. Najbolj pogosta so otroška igrišča, kjer si krajevne skupnosti želijo takšne ozelenitve, ki bi igrišča tudi senčila. Za tovrstne lokacije se skrbno izbira vrste dreves, grmovnic in trajnic, tudi med sadnimi vrstami. Sledijo želje po ozelenitvi športnih igrišč ter okolice pokopališč, v več krajih pa je izražena tudi želja po krajinskem urejanju spomenikov. Prav za slednje načrtovalci ozelenitev načrtujejo enotne zasaditve, ki bodo tako tudi skozi krajinsko oblikovanje povezovale obeležja. Z novimi zasaditvami pa se bo veliko urejalo tudi vaška središča in druge lokacije, kjer se po naših vaseh družijo krajani.

Odvija se tudi »papirnati« del projekta – objavljeno je javno naročilo za izvajalca zasaditev, v teku je pridobivanje potrebnih soglasij. Nekatere zasaditve so predvidene tudi na zasebnih površinah, predstavniki uprave se bodo v prihodnjih dneh obračali na lastnike za dogovore. Nad projektom bdi direktorica uprave Mojca Remškar Planinc: »Pri pripravi 1. faze smo se prvič soočili s tako kompleksnim projektom ozelenitve. Predvidena je zasaditev 1.147 dreves, 463 gozdarskih sadik dreves, 1.694 grmovnic in 45.831 sadik trajnic.« Projekt pa je že v drugi fazi, prehajamo v hladnejše obdobje v letu, ko se pričenja čas, primeren za sajenje dreves in trajnic.