Svet za turizem

Svet za turizem je posvetovalno telo župana Občine Ajdovščina.

Naloge Sveta za turizem so:

- svetovanje županu pri oblikovanju in izvedbi ukrepov s področja turizma;

- sodelovanje pri pripravi strategije razvoja turizma in pripadajočih akcijskih načrtov;

- priprava nabora vsebinskih, podportnih in infrastrukturnih ukrepov in projektov občine na področju turizma.

 

Sestava Sveta za turizem:

-          Vesna Kobal, predsednica;

-          Jani Peljhan, član;                

-          Matjaž Mahkovec, član;  

-          Matej Likar, član;

-          Ožbej Marc, član;

-          Matjaž Zgonik, član;

-          Matej Lavrenčič, član;

-          Tonček Remec, član;

-          Valter Polanc, član;

-          Peter Ferjančič, član;

-          Jordan Cigoj, član;

-          Boris Blažko, član;

-          Jasna Fakin Bajec, članica.

Pri delu Sveta za turizem sodelujejo še Janja Jazbar, Občina Ajdovščina, janja.jazbar@ajdovscina.si, TIC Ajdovščina in Razvojna agencija ROD Ajdovščina.