Sprejeti sklepi 28. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 21.02.2018
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

28. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 1. februarja 2018, s pričetkom ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.