Sprejeti sklepi 14. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 23.03.2016
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

14. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 10. marca 2016.

 1. Potrditev zapisnika 13. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 13. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Poročilo o delu Policijske postaje Ajdovščina za leto 2015;

4. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina –1. obravnava;

5. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje - 2. obravnava;

6. Odlok o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina – 2. obravnava;

7. Odlok o turistični taksi na območju Občine Ajdovščina – 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

8. Obvezna razlaga k prvemu stavku petega odstavka 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina – hitri postopek;

9. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):        

- Lekarna Ajdovščina

- Zdravstveni dom Ajdovščina

- Lavričeva knjižnica Ajdovščina

- Zavod za šport Ajdovščina

- Osnovna šola Šturje, Ajdovščina

- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

- Osnovna šola Col

- Gasilsko reševalni center Ajdovščina

10. Poračun cene storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode za leto 2015;

- sklep Poračun cene čiščenja odpadnih vod OA 2015 

- sklep Poračun cene odvajanja odpadnih voda OA 2015

11. DIIP kanalizacija Lokavec – Brod, Čohi, Slokarji;

12. Sklep o dispoziciji pozidave za območje poslovne cone Ajdovščina – v Talih (AVK1-1);

13. Sklepi o ukinitvi javnega dobra

Dodatna točka: 

14. Imenovanja 

- sklep Razrešitev predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda Pilonove galerije 

- sklep Imenovanje direktorja Pilonove galerije Ajdovščina