Sprejeti sklepi 10. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 19.11.2015
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

10. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 29. oktobra.

Dnevni red, s priloženimi zapisniki in sklepi:

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje ter zapisnika 3. korespondenčne seje in zapisnika 4. korespondenčne seje ter Poročila o izvajanju sklepov 9. redne seje ter 3. in 4. korespondenčne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina - 2. obravnava;

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina - 2. obravnava;

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina - 2. obravnava;

6. Odlok o proračunu občine Ajdovščina za leto 2016 -1. obravnava;

7. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina - 1. obravnava;

8. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina - seznanitev;

9. Odlok o dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina - 1. obravnava;

10. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina - 1. obravnava;

11. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina - 1. obravnava oziroma skrajšani postopek

12. Pravilnik za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina - 1.obravnava;

13. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Ajdovščina - 1. obravnava;

14. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa št. 350-14/2006 (Hofer);

15. Sklepi o ukinitvi javnega dobra;

16. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture.

17. Predlog sklepa o podelitvi spominskega priznanja

18. Izdelava celostne prometne strategije Občine Ajdovščina