Sprejeti sklepi 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 14.08.2015
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

2. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala med 24. in 27. 7. 2015.

Dnevni red s priloženimi sklepi:

1. SKLEP O POTRDITVI DIIP – NAKUP PRENOSNEGA URGENTNEGA ULTRAZVOKA V ZD AJDOVŠČINA

2. IZJAVA O NAMERAVANI UVRSTITVI INVESTICIJE V NRP ZA LETO 2015