Sprejeti sklepi 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 30.05.2015
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

1. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 27. 5. 2015.

Dnevni red s priloženim sklepom:

1. Imenovanje pooblaščenca za zastopanje občine na skupščini Mlinotest d.d.