Sprejeti sklepi 6. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 19.05.2015
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

6. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v torek, 21. aprila 2015.

Dnevni red:

Potrditev zapisnika 5. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 5. redne seje.

 

1.      Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina – 2. obravnava;

2.  Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina 

3.      Soglasje k izstopu soustanovitelja Univerze v Novi Gorici;

4.      Sklep o dopolnitvi sklepa o razglasitvi občinskega interesa

5.      Sklep o določitvi subvencij k ceni pomoči na domu Zavodu Pristan;

6.      Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):

- Ljudska univerza Ajdovščina;

- Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;

- Osnovna šola Col;

- Osnovna šola Dobravlje;

- Osnovna šola Otlica;

- Osnova šola Šturje;

- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina;

- Otroški vrtec Ajdovščina;

7.      Sklep o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina za leto 2015;

8.      Imenovanja:

      - mnenje - Imenovanje ravnatelja Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina;

- odstop člana sveta zavoda Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina in imenovanje

  nadomestnega člana;

- odstop člana sveta zavoda Lekarne Ajdovščina in imenovanje nadomestnega člana;

- imenovanje pooblaščenca za zastopanje Občine  Ajdovščina na skupščini Veterinarske

  ambulante Ajdovščina d.o.o.,

9.      Informacije in pobude.