Sprejeti sklepi 4. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 24.02.2015
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

4. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 12. februarja 2015.

Potrditev zapisnika 3. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 3. redne seje.

1. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015 – HITRI POSTOPEK;

2. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d.o.o. – 1. obravnava;

3. Sklep o sprejetju lokalnega programa kulture; Lokalni program kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2015-2018;

4. Letni program športa v Občini Ajdovščina za leto 2015;

5. Izvedbeni načrt Strategije za mlade v Občini Ajdovščina za leto 2015;

6. Sklep o organiziranju in načinu delovanja svetniških skupin;

7. Sklep o izdelavi Strategije lokalnega razvoja in vzpostavitvi Lokalne akcijske skupine Vipavske doline;

8. Sklep o ukinitvi podružnične šole Šmarje v šolskem letu 2016/17;

9. Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina in terminski plan sej občinskega sveta za leto 2015;

10.  Poročilo  Občine  Ajdovščina  o  izvedenih  ukrepih  iz  akcijskega  načrta  energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2014;

11.  Imenovanja in  odstop:

- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Razvojne agencije ROD,

- predhodno mnenje h kandidatki za direktorico Centra za socialno delo Ajdovščina,

- predlog kandidatov za Upravni odbor Univerze v Novi Gorici,

- odstop  člana sveta zavoda Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina;

12.  Informacije in pobude.