Sprejeti sklepi 2. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 01.12.2014
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

2. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 20. novembra 2014.

Potrditev zapisnika 1. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 1. redne seje.

1.    Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in drugih organov:

·         Nadzornega odbora (točka je bila umaknjena in bo obravnavana na naslednji seji) 

·        Statutarno pravne komisije,

·         Komisije za vloge in pobude občanov,

·        Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe,

·         Odbora za finance in premoženjske zadeve,

·         Odbora za družbene zadeve,

·         Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja,

·         Komisije za  kmetijstvo,

·         predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,

2. Sklep o imenovanju pooblaščenca Občine Ajdovščina v skupščino Komunalno

     stanovanjske družbe d.o.o.,

3.  Mnenje - imenovanje ravnatelja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina,

4.  Informacija o imenovanju podžupanov

5.  Informacije in pobude.