Sprejeti sklepi 1. seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 05.11.2014
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

1. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v ponedeljek, 3. novembra 2014.

Dnevni red:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta

2. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev v občinski svet in o izidu volitev župana

3. Imenovanje začasne  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

4. Poročilo začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in potrditev mandatov novoizvoljenih članov občinskega sveta

5. Poročilo začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in ugotovitev izvolitve župana

6. Slovesna izjava župana in pozdravni nagovor

7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.