Sprejeti sklepi 41. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 08.10.2014
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

41. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 18. septembra 2014.

Potrditev zapisnika 40. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 40. redne seje;

1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina – 2. obravnava;

2. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina – 1. obravnava;

3. Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Ajdovščina – 2. obravnava;

4. Pravilnik o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov  – 2. obravnava;

5. Poročilo Nadzornega odbora – Pilonova galerija Ajdovščina;

6.  IP - Prenova osnovne šole Skrilje in dozidava prostorov za potrebe KS Skrilje;

7.  IP - Povezovalna cesta med Vilharjevo ulico in Lokavško cesto;

8.  Premoženjsko pravne zadeve;

9. Sklep o določitvi subvencij k ceni pomoči na domu za Dom starejših občanov Ajdovščina;

10. Sklep o razglasitvi javnega interesa – Gradnja odprtega širokopasovnega komunikacijskega omrežja;

11. Vodovodni priključki – subvencija cene izgradnje priključka;

12. Problematika dobave vode iz vodnega zajetja Hubelj;

13. Sprememba sklepa o razporeditvi presežka Glasbena šola Ajdovščina;

14. Imenovanja:    - imenovanje predstavnikov v svet Lavričeve knjižnice

- imenovanje predstavnikov v svet Ljudske univerze Ajdovščina

15. Informacije in pobude.