Sprejeti sklepi 36. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 28.03.2014
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

36. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 20. marca 2014.

Dnevni red:

Potrditev zapisnika 35. redne in 3. korespondenčne seje, ter poročila o izvajanju sklepov 35. redne in 3. korespondenčne seje.

1.       Informacije in pobude;

2.       Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013

3.  Obvezna razlaga petega odstavka 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina

4.       Sklep o soglasju k izstopu Občine Komen iz javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina;

5.       Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina;

6.       Program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina v letu 2014;

7.       Premoženjsko pravne zadeve;

8.       IP Ureditev vaškega jedra v Krajevni skupnosti Cesta;

9.       Imenovanja:

     - imenovanje direktorja/direktorice Pilonove galerije

     - mnenje k imenovanju direktorja/direktorice Ljudske univerze.