Sprejeti sklepi 30. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 02.08.2013
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

30. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v ponedeljek, 8. julija 2013.

Zapisnik 29.  redne seje;

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2014

2. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

3. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja RCERO - 2. obravnava;

4. Odlok o spremembah Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb

5.Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja v občini Ajdovščina

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda OŠ Danila Lokarja Ajdovščina – 1. obravnava;

7. Premoženjsko pravne zadeve;

8. Novelacija IP - Novogradnja osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini; 

9. Sklep o razveljavitvi sklepa o statusni spremembi Otroškega vrtca Ajdovščina;

10. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

11. Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v Otroškem vrtcu Ajdovščina;

12. Sklep o izstopu iz soustanoviteljstva javnega vzgojnega-izobraževalnega zavoda »Center za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla – Vojka Vipava« ;

13.   Informacije in pobude.