Sprejeti sklepi 26. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 23.05.2013
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

26. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 4. aprila 2013.

Občinski svet je na svoji redni 26. seji sprejel naslednje sklepe:  

1. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica, d.o.o. - I. obravnava; (obravnava je bila prekinjena in se je nadaljevala na 27. redni seji)

2. DIIP  – Varovanje povodja reke Vipave II. faza  – kanalizacija Budanje; IP - varovanje povodja reke Vipave II. faza, kanalizacija Budanje

3. Novelacija IP – Center za tretje življenjsko obdobje.