Sprejeti sklepi 23. redne seje

datum: 16.01.2013
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

Na svoji 23. redni seji dne 20. 12. 21012 je Občinski svet Občine Ajdovščina sprejel naslednje sklepe:

 

 

Na svoji 23. redni seji dne 20. 12. 21012 je Občinski svet Občine Ajdovščina sprejel naslednje sklepe:

 

 

1.      Odlok o občinskih cestah v občini Ajdovščina

2.      Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (1. obravnava);

3.      Soglasje k Statutu javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

4.     Soglasje Pilonovi galeriji Ajdovščina za pridobitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev;

5.      Sklep o financiranju pevskega zbora Srečko Kosovel;

6.      Informacije in pobude.