sprejeti sklepi 13. seje in zapisnik 12. seje

datum: 19.01.2012
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

sprejeti sklepi 13. seje in zapisnik 12. seje

Potrditev zapisnika 12. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 12. redne seje;

1. Informacije in pobude;
2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012 – 1. obravnava; Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2013 – 1. obravnava;
3. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v občini
Ajdovščina – 2. obravnava;
4. Premoženjsko pravne zadeve;
5. Poročilo občine Ajdovščina o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2011;
6. Sklep o dispoziciji pozidave za stanovanjsko gradnjo na parceli št. 378/16 k.o. Šturje;
7. Imenovanja:
- Predlog za imenovanje članov sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti;
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina;
- imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina.