Sprejeti sklepi 2. seje

datum: 03.12.2010
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

1. Imenovanje odborov in komisij 2010

1. Imenovanje predsednika SPV

2. Skupščina KSD

3. Sodniki porotniki