Sprejeti sklepi 21. seje

datum: 29.09.2008
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

SKLEP-Novelacija DIIP Budanje, Dolga Poljanasklep DIIP cesta proti izviru Hublja-1.faza