5. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina - PONOVEN SKLIC

datum: 02.11.2020
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin ponovno sklicuje 5. korespondenčno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala od ponedeljka, 2. 11. 2020 do četrtka, 5. 11. 2020 do 10. ure.

 Dnevni red: 

1. Sklep o dispoiziciji pozidave: Ajdovščina - Logistični center 

Obrazložitev sklica korespondenčne seje: Občinski svet je obravnaval Sklep o dispoziciji pozidave: Ajdovščina - Logistični center na 16. redni seji dne 22. 10. 2020. V razpravi so bile podane pripombe glede poimenovanja objekta. Na predlog svetnikov se po predhodni uskladitvi poimenovanja objekta dispozicija sprejema na korespondenčni seji. Za sklic korespondenčne seje je glasovalo vseh 26 svetnikov.