5. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina - PREKLICANA

datum: 28.10.2020
kategorija: Napovedi sej OS

5. korespondenčna seja je preklicana.

Župan Tadej Beočanin sklicuje 5. korespondenčno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala od srede, 28. 10. 2020 do petka, 30. 10. 2020, do 10. ure. 

Dnevni red: 

1. Sklep o dispoziciji pozidave: Ajdovščina - Logistični center; 

2. Sklep o odvzemu javnega dobra v k. o. Šturje

Obrazložitev sklica korespondenčne seje:

Občinski svet je obravnaval Sklep o dispoziciji pozidave: Ajdovščina - Logistični center na 16. redni seji dne 22. 10. 2020. V razpravi so bile podane pripombe glede poimenovanja objekta. Na predlog svetnikov se po predhodni uskladitvi poimenovanja objekta dispozicija sprejema na korespondenčni seji.

Dodana je 2. točka Sklep o odvzemu javnega dobra v k. o. Šturje. Z odvzemom statusa javno dobro na nepremičnini parc. št. 384/18 (bivše tankovske garaže) bo vzpostavljena možnost odsvojitve te nepremičnine z namenom izvajanja športne dejavnosti in spremljajočih dejavnosti v športu. Na obravnavani nepremičnini je bil odstranjen objekt, ki se je oddajal v zasebne namene, tako da že vrsto let nepremičnina ni bila namenjena splošni rabi. Naslednja redna seja je predvidena šele decembra 2020, zato se predlaga sprejem sklepa na korespondenčni seji.