4. korespondenčna seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 28.08.2020
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 4. korespondenčno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala od petka, 28. 8. 2020 do ponedeljka, 31. 8. 2020 do 12. ure.

Dnevni red: 

1. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina

V zvezi s sklicem korespondenčne seje so izpolnjeni pogoji iz 5. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015).  25. člen poslovnika določa, da se korespondenčna seja ne izvede, če več kot četrtina vseh članov sveta glasuje proti njeni izvedbi. Člani sveta glasujejo tako, da svojo odločitev sporočijo po telefonu ali po elektronski pošti.

Za sklic korespondenčne seje je glasovalo vseh  26  svetnikov.

Gradivo za sejo je dostopno na ftp, vabilo pa tudi na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si.

Glasovanje o predlaganem sklepu bo potekalo po elektronski pošti,

od petka 28. 8. 2020 do ponedeljka 31. 8. 2020 do 12. ure.