3. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 18.06.2020
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 3. korespondenčno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala od četrtka, 18. 6. 2020, do petka, 19. 6. 2020, do 11. ure.

 Dnevni red: 

1. Odlok o spremembi Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Občine   Ajdovščina za leto 2020 – hitri postopek.

V zvezi s sklicem korespondenčne seje so izpolnjeni pogoji iz 5. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015).  25. člen poslovnika določa, da se korespondenčna seja ne izvede, če več kot četrtina vseh članov sveta glasuje proti njeni izvedbi. Člani sveta glasujejo tako, da svojo odločitev sporočijo po telefonu ali po elektronski pošti.

Za sklic korespondenčne seje je glasovalo vseh  26  svetnikov.

Gradivo za sejo je dostopno na ftp, vabilo pa tudi na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si.

Glasovanje o predlaganem sklepu bo potekalo po elektronski pošti, od četrtka 18. 6. 2020 do petka 19. 6. 2020 do 11. ure. V kolikor vašega odgovora  ne bomo prejeli do 19. 6. 2020 do 10. ure, vas bomo kontaktirali po telefonu.