Preklic 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 25.05.2020
kategorija: Napovedi sej OS

4. izredna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina, napovedana za ponedeljek, 25. maj 2020, je preklicana.

Na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015) preklicujem 4. izredno sejo, ki je bila sklicana v ponedeljek, 25. maja 2020, ob 16. uri. 

Obrazložitev:

Razlogi za sklic nujne seje so prenehali. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu RS št. 75/2020 v petek 22. 5. 2020 objavilo Spremembo javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše, po kateri je prvi rok za prijavo na razpis prestavilo s 1. 6. 2020 na 24. 6. 2020. Glede na navedeno se lahko obravnava dopolnitve načrta razpolaganja prestavi na redno sejo Občinskega sveta in izredna seja ni potrebna.  

Občinski svet bo na točko Sklep o dopolnitvi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leti 2020 in 2021, za zemljišče  parc. št. 384/4 k.o. Šturje, obravnaval na redni reji, sklicani 28.5.2020. 

 

Tadej Beočanin, l. r.,

župan