2. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 17.04.2020
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 2. korespondenčno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala od petka, 17. 4. 2020 do torka, 21. 4. 2020 do 12. ure.

 Dnevni red: 

1. Sklep o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina za leto 2020.

V zvezi s sklicem korespondenčne seje so izpolnjeni pogoji iz 5. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015).  25. člen poslovnika določa, da se korespondenčna seja ne izvede, če več kot četrtina vseh članov sveta glasuje proti njeni izvedbi. Člani sveta glasujejo tako, da svojo odločitev sporočijo po telefonu ali po elektronski pošti.

Za sklic korespondenčne seje je glasovalo vseh 26 svetnikov.

Gradivo za sejo je dostopno na ftp, vabilo pa tudi na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si.

Glasovanje o predlaganem sklepu bo potekalo po elektronski pošti, od petka 17. 4. 2020 do torka 21. 4. 2020 do 12. ure.