1. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 30.03.2020
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 1. korespondenčno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala od ponedeljka, 30. 3. 2020 do torka, 31. 3. 2020 do 12. ure.

 Dnevni red: 

1. Sklep o dispoziciji pozidave Ajdovščina: poslovno stanovanjska soseska Goriška cesta;

2. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina za leto  2020 – hitri postopek.

V zvezi s sklicem korespondenčne seje so izpolnjeni pogoji iz 5. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015). 

25. člen poslovnika določa, da se korespondenčna seja ne izvede, če več kot četrtina vseh članov sveta glasuje proti njeni izvedbi. Člani sveta glasujejo tako, da svojo odločitev sporočijo po telefonu ali po elektronski pošti.

Za sklic korespondenčne seje je glasovalo vseh 26 svetnikov.

Gradivo za sejo je dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si.

 

Glasovanje o predlaganih sklepih bo potekalo po elektronski pošti, od ponedeljka 30. 3. 2020 do torka 31. 3. 2020 do 12. ure.