2. izredna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 03.12.2019
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala 9. decembra 2019, v Vili Vipolže v Brdih.

 Predlagan dnevni red: 

1. Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda - 2. obravnava

V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015) se izredna seja sveta skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni rednih zasedanj, ali v času rednih zasedanj, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Občinski svet je obravnaval Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda v 1. obravnavi na 9. redni seji dne 7. 11. 2019.  Obravnava ni bila zaključena in se bo nadaljevala na 1. izredni seji dne 5. 12. 2019.

Gradivo za 2. izredno sejo boste prejeli po zaključeni 1. obravnavi odloka, predvidoma v petek  6. 12. 2019. Gradivo bo dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si.

Izredna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina bo potekala sočasno s sejama Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica in Občinskega sveta Občine Brda.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

Tadej Beočanin, l. r.,

župan