1. izredna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 28.11.2019
kategorija: Napovedi sej OS

1. izredna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je sklicana za 5. december ob 15.30 uri, potekala bo v prostorih Občine Ajdovščina.

 Predlog dnevnega reda: 

1. Sklep o sprejemu stališč do pripomb k predlogu modelov vrednotenja nepremičnin;

2. Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda - 1. obravnava;

3. Seznanitev z informacijo o poslovanju in poročilom o upravljanju družb, kjer ima Občina Ajdovščina kapitalske naložbe.

Gradivo za sejo je dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si. Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.  

 

Tadej Beočanin, l. r.,

župan