8. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 03.08.2018
kategorija: Napovedi sej OS

8. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina poteka od 3. do 10. avgusta 2018.

 Otroški vrtec Ajdovščina nas je zaprosil za dopolnitev (spremembo) sklepa o uporabi normativov in soglasja k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina za šolsko leto 2018/2019. Predlog organizacije in sistemizacije za šol. leto 2018/2019, ki je bil sprejet na občinskem svetu občine Ajdovščina dne 28. 6. 2018, namreč ne vsebuje spremembe, za katero je Otroški vrtec Ajdovščina izvedel naknadno (po seji OS) s strani Komisije o usmerjanju. Za otroka, ki je občan občine Vipava poteka postopek, v kateremu bo otroku dodeljen stalni spremljevalec. Na podlagi 23. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. list RS, št. 27/14, 47/17) bo otroški vrtec dolžan sistemizirati še eno dodatno delovno mesto spremljevalec. Tako bi se sprejeti sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina, v katerem sta že predvideni 2 DM spremljevalca, dopolnil še z 1 DM.

Ker mora dopolnitev (sprememba) v številu spremljevalcev, ki jih mora vrtec zaposliti, veljati že s 1. 9. 2018 in v juliju ter avgustu ni predvidene redne seje, predlagam, da se navedena sprememba sklepa o uporabi normativov in soglasju k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina obravnava in o njej glasuje na korespondenčni seji.

Glede na navedeno sklicujem korespondenčno sejo z naslednjim dnevnim redom:

SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O UPORABI NORMATIVOV IN SOGLASJE K SISTEMIZACIJI OTROŠKEGA VRTCA AJDOVŠČINA

Predlog sklepa z obrazložitvijo v zvezi s predlaganim dnevnim redom in mnenjem Odbora za družbene zadeve je v prilogi. V zvezi s sklicem korespondenčne seje so izpolnjeni pogoji iz 5. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015). Za sklic korespondenčne seje je glasovalo 24 svetnikov, od tega jih je 24 soglašalo s sklicem korespondenčne seje.

 

     Župan

Tadej Beočanin