3. izredna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 01.06.2018
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala kot skupna seja Občinskih svetov Občin Ajdovščina, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, v ponedeljek, 11. junija 2018, ob 17. uri, v Kongresnem centru Perla v Novi Gorici.

 PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Predstavitev krovnega razvojnega in trženjskega modela slovenskega turizma (okvir Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021) s poudarkom na povezovanju krovne in destinacijske ravni;

2. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina (prva obravnava). 

Popravek obrazložitve 

Popravljen odlok (7. 6. 2018)

V kolikor po opravljeni prvi obravnavi pod točko 2. ne bo potrebno opraviti nobenih sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganih aktov.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, s. r.